vernieuwing Groene Long ©Ann-Sofie

Tegen de lente van 2024 zal je in Kortrijk een nieuwe groenplaats van maar liefst 17 hectare kunnen terugvinden. Het gebied Vlasakker, gelegen tussen Hogeschool VIVES en KULAK campus Kortrijk, bestaat al even, maar vanaf volgend jaar wordt het een nieuw, heraangelegd natuurgebied en zal toegankelijk zijn voor jong en oud. Wij stelden schepen van milieu en klimaat, Bert Herrewyn, enkele vragen over wat de exacte plannen zijn met het gebied.

  • We spreken hier over een gebied van ongeveer 30 voetbalvelden groot, dat is niet niks. Zijn er naast het opknappen van het gebied plannen voor extra faciliteiten zoals speeltuinen, looproutes, dierenweides, bankjes?

“Na een lange fase van gesprekken en voorontwerpen zijn we tot een resultaat gekomen waar we trots op zijn. De nieuwe groene long wordt een combinatie van een park en een natuurreservaat. Ontmoeting, rust en natuur staan centraal. We hebben er bewust voor gekozen om fietsers niet toe te laten, om die rust te bewaren. Het gebied zal enkel toegankelijk zijn via wandelpaden.”

“Er zullen avontuurlijke spelelementen en ravotzones aanwezig zijn voor kinderen, maar ook genoeg rustpunten met bankjes voor ouderen. We hebben geluisterd naar enkele geïnteresseerde bewoners en hebben zo ook hun verwachtingen meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. Het zal een combinatie worden van open graslanden en wilde natuur, inclusief wandelroutes en ontmoetingsplekken.”

  • Is er voldoende nagedacht over veiligheid? Een gebied van deze grootte met zoveel studenten en ouderen in de buurt kan veel gevaren met zich meebrengen. Bent u voorbereid op problemen zoals geluidsoverlast, drugsproblematiek of grensoverschrijdend gedrag?

“We gaan ervan uit dat er zich geen negatieve situaties zullen voordoen. Er zullen als vorm van preventieve maatregel voldoende bordjes geplaatst worden waarin we vriendelijk verzoeken om respect te hebben voor het domein, maar daarnaast hopen we dat de mensen hun gezond verstand gebruiken. We zouden kunnen alles platmaaien en er een open vlakte van maken, zodat alles zichtbaar is, maar daar kiezen we bewust niet voor, uit respect voor de natuur. We hopen dus dat de mensen het gebied met hetzelfde respect zullen behandelen.”

  • In het gebied bevinden zich ook waterpoelen. Zal er (vooral in de wintermaanden) genoeg verlichting voorzien zijn op het domein?

“We hebben bewust gekozen om nergens verlichting te voorzien. Het is en blijft een natuurgebied, en we willen de natuur zo weinig mogelijk verstoren. Daarnaast redeneren we ook dat het gebrek aan verlichting de mensen juist zal aansporen om weg te blijven uit het gebied na zonsondergang. Mensen die dat wel doen kunnen inderdaad foute bedoelingen hebben, maar die vallen des te sneller door de mand.”

“We hebben rond de waterpoelen ook geen omheiningen gezet, omdat mensen altijd geneigd zijn daar toch over te klimmen. Door de natuur zijn werk te laten doen en het water open en bloot te laten, hopen we dat mensen hier opnieuw hun gezond verstand gebruiken en geen gevaar gaan opzoeken, maar in plaats daarvan genieten van het onverstoorde uitzicht.”

  • De cultuursector heeft de afgelopen jaren sterk afgezien. Zijn er plannen om bijvoorbeeld jonge kunstenaars of evenementorganisatoren een plek te geven?

“Op dit moment is dat niet onze prioriteit. We zien de vlasakker in de eerste plaats als natuurgebied waar bezoekers van kunnen genieten. Zoals ik al eerder vermeldde, willen we de natuur daar zo weinig mogelijk verstoren. Het is zeker niet de bedoeling om het te gaan promoten als nieuwe evenementenzone, maar we sluiten niets uit. Stel dat iemand ons ooit een voorstel doet om een evenement te organiseren dan willen we dat zeker bekijken. Het is wel belangrijk dat het dan past in de omgeving en de natuur respecteert.”