Een ezelboerderij in combinatie met therapie voor kinderen met een beperking: het lijkt niet vanzelfsprekend, maar toch slagen Heleen De Wulf en Robbie Courtens erin. Met veel passie en een groot hart voor kinderen staan ze elke dag opnieuw voor de leerlingen klaar. Bovendien combineren ze dit met een halftime job.

Heleen werkte deeltijds in De Kim, een school voor buitengewoon onderwijs in Deerlijk, waar ze al regelmatig les gaf aan kinderen met een beperking. Even later begon het idee van haar ezelboerderij te broeien. “Ik besloot op een gegeven moment om de kinderen in contact te laten komen met de ezels en dit initiatief sloeg erg goed aan. De leerlingen vonden het heel fijn om zo veel activiteiten met de ezels te doen.” Hierop besloot ze haar kennis over de dieren aan te scherpen. “Even later schreef ik me in voor een opleiding asinotherapie (therapeutische inzet van ezels, red.) in Nederland. Hier volgde ik een driedaagse cursus die me enorm geholpen heeft”, aldus De Wulf.

Kleinschaligheid

Op die manier kon Heleen de samenwerking met De Kim uitbreiden en kwamen enkele kleine klassen tweewekelijks langs. Al snel kwam daar ook de woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag bij. Het succes groeide dus zienderogen, al was dit helemaal niet de bedoeling. “Robbie en ik namen ons voor om erg klein te blijven. Dat het zo groot zou worden hadden we nooit durven denken”, getuigt de Deerlijkse.

“Nog verder uitbreiden is dus absoluut niet aan de orde”, gaat ze verder. “Hierover hebben we een duidelijke visie. Het is noodzakelijk om de kleinschaligheid te behouden.” Er een fulltime job van maken behoort dus nog niet tot de mogelijkheden: “Financieel zou dit onhaalbaar zijn. We zien het als een uit de hand gelopen hobby”, verwoordt De Wulf.

Leerkrachte Debby Dewitte van De Kim is vol lof over de Vzw Ezelboerderij Elza en Valère: “De kinderen kunnen hun batterijen terug volledig opladen en zijn er zo even tussenuit. De leerlingen ervaren geen verplichtingen en geven zelf aan wat ze kunnen of willen.” Doordat de klassen slechts om de twee weken langs komen, vindt ze ook dat iedereen optimaal van de ontspanning kan genieten. “Bovendien zorgt de kleinschaligheid van het project voor een periode zonder prikkels, wat erg welkom is voor de kinderen met een extra zorgvraag”, rondt de juffrouw af.

Onder andere deze schattige ezel staat klaar voor de kinderen.

Doorverwijzingen

Naast De Kim zijn er ook nog andere partners die kinderen doorverwijzen naar de ezelboerderij. “Vaak worden ook kinderen doorgestuurd door een psycholoog, omdat ze niet genoeg rust ervaren in hun omgeving. Bovendien zoeken de kinderen vaak naar een hobby waarbij ze hun hoofd leeg kunnen maken en geen prestatiedruk ervaren. Vele van hen kunnen dan via de dieren en de natuur toch sereniteit bereiken.” Ook het CLB stuurt regelmatig kinderen en jongeren door naar de ezelboerderij. “De samenwerking met het CLB verloopt erg vlot. Voorts ontvangen we via deze weg ook af en toe jongeren zonder beperkingen”, vertelt Heleen.

Begeleiding op maat

Een gespecialiseerd kennismakingstraject zorgt er telkens voor dat nieuwe kinderen zich meteen thuis voelen in de warme omgeving die de ezels en de verzorgers bieden. “Via een eerste babbel kunnen we elkaar beter leren kennen. Zo weten de kinderen en ouders waar ze aan toe zijn en kunnen ze zo beslissen om ermee verder te gaan of niet.” Vervolgens organiseert Heleen individuele begeleidingsmomenten, of per uitzondering in kleine groepjes, waarbij er gedurende 1 uur voor de eerste keer met de ezels wordt omgegaan. “We stellen een traject op maat op waarbij de kinderen optimaal begeleid worden”, beweert de West-Vlaamse.

Het beeld dat ezels dom en koppig zijn willen ze met dit initiatief ook de wereld uit helpen. “Heel wat mensen gaan ervan uit dat je met de balkende viervoeters niets kan doen, terwijl de dieren juist veel te bieden hebben. Met een goede vertrouwensband is er een heleboel mogelijk”, aldus De Wulf. Daarenboven worden de ezels snel volgzaam, naarmate ze de kinderen beter leren kennen.