Jongerenwerking Vin Je gaat overnachten in tenten.

Stefanie De Witte richtte onlangs de jeugdbeweging Vin Je op. Met deze jongerenwerking willen ze kinderen in contact brengen met het verhaal van Jezus. Na het spraakmakend programma ‘Godvergeten’ kwam de katholieke kerk in een heel slecht daglicht. Stefanie De Witte laat haar schouders niet hangen en vertelt waarom Vin Je wel van deze tijd is.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een jongerenwerking op te stellen?

“Net voor corona zijn de misdienaars samengekomen om te luisteren naar wat de jeugd nu eigenlijk echt verwacht van de kerk. Daar zijn dan twee kernboodschappen uitgekomen. De jeugd wou de mogelijkheid hebben om in gesprek te gaan over het geloof en de misdienaars vonden dat er ook voor jongere kinderen een manier moest zijn om meer in aanraking te komen met het geloof. op dat moment kon je u pas aansluiten bij de groep vanaf het eerste middelbaar, nu is dit al vanaf het 1e leerjaar.

In de zomer zaten we dan samen waardoor we ons nu richten op jongeren vanaf het eerste leerjaar en jongeren van heel Anzegem en niet enkel Vichte.”

Voor wat staat Vin Je?

“Wij willen vooral jongeren in contact brengen met het geloof en de boodschap van Jezus. Dit doen we op drie verschillende manieren. kinderen van het eerste tot zesde leerjaar laten we al spelend kennismaken met het verhaal van Jezus. De groep van twaalf tot en met vijftienjarigen houdt zich vooral bezig met leuke activiteiten zoals overnachten in een tent. Onze laatste groep, die ouder dan vijftien jaar, houden zich vooral bezig met het bestuderen van bijbelteksten.”

Wat is uw rol in de vereniging?

“Ik ben een parochieassistente. Mijn rol is het samenbrengen van jongeren. Dus eigenlijk moet ik leiden, maar dan op de achtergrond. Dat komt omdat de meeste activiteiten voor en door jongeren worden georganiseerd, ik geef ze soms een duwtje in de rug.”

Hoe willen jullie kinderen op spelende wijze in contact brengen met God?

“Met de kleinste groep gaan wij naar het Tilbergbos op belangrijke kerkelijke datums. Het spel dat we dan spelen dient eigenlijk om de kinderen de boodschap van het verhaal duidelijk te maken terwijl ze plezier hebben. Na het spel gaan we dan naar de kapel waar we kort ‘het onze vader’ bidden. We steken ook een kaarsje aan terwijl we aan iemand denken die belangrijk is voor ons. Zo geven we de kleinsten al een beetje een idee van wat bidden precies is.”

Welke katholieke waarden willen jullie meegeven met jullie leden?

“Elkaar graag zien, wie je ook bent. Wij staan open voor iedereen, ook als het wat moeilijker gaat.”

Is Vin Je nog van deze tijd?

“Toch wel, onze organisatie bestaat uit een 40-tal jongeren uit Anzegem. Elk schooljaar ga ik rond in de klassen van Anzegem en geef ik met de kinderen een foldertje mee die ze kunnen afgeven thuis. We merken dat kinderen vragen om terug te mogen komen naar onze activiteit, dus daarom is Vin Je zeker nog van deze tijd.”

Doen jullie ook aan catechese?

“De catechese is vooral op school. Wij brengen de jongeren vooral in contact met hoe je het geloof in daden kan omzetten en jezelf ten dienste kan stellen van de geloofsgemeenschap. Dit doen we bijvoorbeeld door tijdens de kerstperiode kaartjes te schrijven naar mensen die eenzaam zijn.”

Door ‘Godvergeten’ wordt het christendom in een negatief daglicht gesteld. Wat is jullie kijk hierop, hoe gaan jullie hier mee om?

“We leven heel erg mee met de slachtoffers. Het leeft enorm binnen de geloofsgemeenschap. We blijven proberen om de boodschap die Jezus ons gebracht heeft, waar de liefde centraal staat, waar te maken binnen onze geloofsgemeenschap en jongerenwerking.”

Waarom moeten kinderen zich zeker aansluiten bij Vin Je?

“Sinds vorig jaar zijn we een jeugdbeweging en zitten we ook in de jeugdraad. Op dit moment zijn we vooral aan het onderhandelen om een eigen lokaal te hebben zodat de jongeren ook een eigen stek hebben waar ze kunnen thuiskomen. Een plaats waar we met een warme jongerenwerking kunnen samenkomen om elkaar en Jezus op een leuke en respectvolle manier te leren kennen.”

Door Nel Samaey