West-Vlaanderen vecht voor regionaal programma

Na Limburg vecht ook West-Vlaanderen tegen het verdwijnen van de regionale ochtendprogramma’s op radio2. Dit zou voor de populairste radiozender van de provincie een groot verlies zijn. Ook de gouverneur betreurt deze beslissing en zal daarom proberen deze beslissing tegen te gaan en de ochtendprogramma’s te behouden.

De VRT maakte eerder bekend dat vanaf volgend jaar Peter Van de Veire terugkeert op de radio. Hij zal een nieuw ochtendprogramma op radio2 presenteren. Dit zal een nationaal programma worden wat dus gevolgen met zich meebrengt voor de regionale ochtendshows. Deze verdwijnen en niet iedereen is daar even blij mee. ‘Ik denk niet dat West-Vlaanderen wacht op de ochtendshow van Peter Van de Veire’, aldus Carl Decaluwé.

Donderdagavond heeft de provincieraad van West-Vlaanderen een motie opgesteld waarin ze strijden voor het behoud van de regionale ochtendshow. De gouverneur en zijn deputatie willen in gesprek gaan met de directie en raad van bestuur van de openbare omroep. De provincie vindt het belangrijk dat de identiteit van de West-Vlaamse luisteraars behouden blijft. De motie vermeldt dat lokale en regionale berichtgeving van belang zijn voor een publieke zender. Eerder diende ook het stadsbestuur van Kortrijk hier al een motie over in.

Reactie VRT

VRT ziet dit toch anders. Uit een reactie van de openbare omroep bleek dat de regionale berichtgeving niet volledig verdwijnt, maar op andere manieren gebracht zal worden. Zo zal er in het weekend een groter regionaal aanbod zijn van cultuur en toerisme. Daarnaast zal er meer ingezet worden op regionaal nieuws. Zo zijn er op weekdagen minstens zeven provinciale nieuwsbulletins per dag te horen en zal er vaker gewerkt worden met lokale reporters. Door deze live interventies staat de luisteraar van het nationaal ochtendprogramma met Peter Van de Veire nog dichter bij wat er leeft in Vlaanderen. Bovendien blijft het regiohuis in Kortrijk bestaan.

De provincie West-Vlaanderen en Limburg zijn niet tegen de vernieuwing van radio2, maar zijn van mening dat dit niet ten koste mag gaan van het huidige ochtendblok.