Hoofdingang van woonzorgcentrum H.Hart in Kortrijk. (foto: James Verherbruggen)

Hogere energieprijzen raken ook woonzorgcentra: “Bewoners betalen zo’n 150 euro meer per maand”

De energiecrisis beïnvloedt steeds meer mensen en sectoren. Ook Zorggroep Heilig Hart uit Kortrijk voelt de stijgende energieprijzen en is genoodzaakt dat door te rekenen aan hun bewoners. Zij kregen geen eenmalige verwarmingspremie van 100 euro, tot onvrede van vereniging voor senioren OKRA (Open, Kristelijk, Respectvol, en Actief).

Als gevolg van de stijgende energieprijzen zit er voor Zorggroep Heilig Hart uit Kortrijk niets anders op dan hun dagprijzen voor de bewoners te verhogen. Volgens Siegfried Vanhoucke, verantwoordelijke voor financiën, kan dat niet zomaar:  “Als wij als rusthuis onze dagprijs willen verhogen, moeten wij daarvoor toestemming vragen aan de overheid.”

Woonzorgcentra mogen normaal eenmaal per jaar de dagprijs zelf indexeren. Momenteel heeft de Vlaamse regering hier nog een aanpassing op gedaan, waardoor ze dit nu om de zes maanden mogen doen: “De laatste aanpassing was in juni. De dagprijs steeg toen met vijf euro, wat neerkomt op 150 euro per maand. Als de prijzen nu blijven stijgen, vrees ik dat zo’n zesmaandelijkse indexatie onvoldoende zal zijn om onze kosten te blijven dekken.”

Nog geen paniek

Zorggroep Heilig Hart neemt voorlopig nog geen maatregelen om de energiekosten te drukken. Momenteel lijken de prijsstijgingen geen grote gevolgen te hebben voor de bewoners van het rusthuis. Volgens personeelslid Nancy A. weten de meeste bewoners zelf niet veel af van hun eigen factuur: “In de meeste gevallen is het de familie die instaat voor het beheer van de financiën van een bewoner. Zij komen vaak naar ons met hun bezorgdheden, maar over de hogere prijs heeft er nog niemand komen spreken. Ik kan me wel inbeelden dat het voor sommige mensen steeds moeilijker is om in een rusthuis te kunnen verblijven, maar momenteel lijkt het bij ons dus wel mee te vallen.”

Serviceflats die deel uitmaken van Zorggroep Heilig Hart. (foto: James Verherbruggen)

Verwarmingspremie

In maart raakte bekend dat elk gezin met een elektriciteitscontract een eenmalige energiepremie van 100 euro ontving. Bewoners van een woonzorgcentra werden hiervan uitgesloten, wat niet bij iedereen in goede aarde viel: “De premie van 100 euro is uiteindelijk slechts een doekje tegen het bloeden. Ik begrijp de onvrede natuurlijk wel, want de energiekosten zijn namelijk onderdeel van de dagprijs die de bewoners betalen”, aldus Siegfried Vanhoucke.

Ook Koen Peeters, coördinator belangenbehartiging bij vereniging voor senioren OKRA, is niet te spreken over de beslissing om geen verwarmingspremie te geven aan rusthuisbewoners: “Bewoners van woonzorgcentra uitsluiten is discriminerend. Daarom stappen we naar het Grondwettelijk Hof om dit tegen te gaan. Wij verwachten dat dezelfde fout niet opnieuw gemaakt zal worden bij de volgende regelingen. De schuld ligt bij de politieke partijen, die een onderling schaakspel spelen. Ze zijn het er over eens dat je de bewoners van een woonzorgcentra niet kan uitsluiten, maar ze wijzen steeds naar elkaar.”