© Elian Coussement

De Watergroep is één van de goedkoopste wateraanbieders: “Wij willen drinkwater betaalbaar houden voor iedereen”

Vlaanderen kent zes verschillende waterleveranciers voor drinkwater. De aanbieders werken streekgebonden en rekenen uiteenlopende prijzen door aan hun klanten. Farys, een waterleverancier die voornamelijk actief is in West en Oost-Vlaanderen, blijkt de duurste te zijn.

Het Vlaamse landschap is verdeeld als we het hebben over het aantal wateraanbieders. Aquaduin, AGSO Knokke-Heist, Water-link, Pidpa, De Watergroep en Farys bieden drinkwater aan in streken die die de regering hen toewees. “De verschillende drinkwaterbedrijven weten zelf ook dat ze met veel zijn”, begint Bruno Pessendorffer, woordvoerder van Farys. “Een ideale situatie zou zijn dat we in ons kleine Vlaanderen slechts één aanbieder hebben, maar hier beslissen wij als leveranciers niet over. Het is aan de politiek om hier verandering in te brengen.”

De Vlaming kan niet veranderen van leverancier. De woonplaats van de afnemer bepaalt welke aanbieder water doet stromen door hun kraan. “Wij hebben ongeveer 3,3 miljoen klanten, voornamelijk in Limburg en West-Vlaanderen”, zegt Hans Goossens, CEO van De Watergroep. “Deze klanten bevinden zich in gebieden die men ooit toewees aan ons bedrijf. We zien de andere drinkwaterbedrijven dan ook niet aan als concurrenten, wel als concullega’s.

“Binnen de watersector lopen er heel wat projecten over de verschillende waterbedrijven heen. Het is belangrijk dat we van elkaar leren om zo tot nieuwe inzichten te komen. We controleren bijvoorbeeld ieder jaar samen met de andere leveranciers of het water nog wel honderd procent te vertrouwen is. Ook lopen er projecten zoals het aanleggen van nieuwe waterleidingen.”

Andere prijzen

Een inwoner uit pakweg Liedekerke zal voor hetzelfde waterverbruik een hoger bedrag te zien krijgen op zijn rekening dan een persoon uit Tessenderlo. Dit heeft alles te maken met welke wateraanbieder een streek toegewezen kreeg. Farys bleek uit een onderzoek van de VRT de duurste van de zes te zijn. “Het is simpel uit te leggen waarom wij de duurste zijn”, vertelt Bruno Pessendorffer, woordvoerder van Farys. “Het water dat wij leveren aan onze klanten, moeten we zelf eerst aankopen voordat het in ons systeem terechtkomt. Wij werken met een aaneengesloten gebied. Ons water wordt niet opgepompt en gefilterd in de regio’s waar we leveren. Wij maken gebruik van oppervlaktewater in plaats van grondwater omdat het resterende grondwater in Vlaanderen ingenomen wordt door andere leveranciers. Bovendien is het ook zo dat we het nog eens moeten transporteren via een lange weg naar onze klanten, wat de kost opdrijft. We zien het zelf liever anders, maar dat hebben we helaas niet in de hand.”

De Watergroep is de grootste speler in Vlaanderen. Ze maakt gebruik van grondwater waardoor hun prijzen lager zijn dan die van Farys. “Iedere leverancier rekent een verschillende prijs door aan zijn klanten”, weet Goossens. “Waarom het ene bedrijf een hogere prijs vraagt, is dan ook niet moeilijk uit te leggen. De ene wateraanbieder produceert zelf drinkwater op basis van aanwezige bronnen in zijn werkingsgebied en verdeelt het dan. Het andere bedrijf koopt dan vooral water aan van andere waterbedrijven omdat het over onvoldoende bronnen in zijn eigen werkingsgebied beschikt. Die verschillende aanpak zorgt voor een andere prijs. De prijzen zijn streekgebonden en de gebruiker kan er niets aan doen.”

Stijgende prijzen

De prijzen van energie, gas en water blijven stijgen. “De perceptie dat alles duurder wordt in Vlaanderen, leeft heel erg hard”, aldus Pessendorfer, woordvoerder van Farys. “Als bedrijf moeten we meegaan met de indexering die op dat moment geldt. Vanaf 2005 begon ik te merken dat mensen hier een probleem van maakten.”

“Een gezin in Vlaanderen heeft een gemiddeld kraanwaterverbruik van 73 m³ per jaar.”

Dat water een schaars goed is en een basisbehoefte is voor iedere persoon, weet Hans Goossens, CEO van De Watergroep, zeer goed. “Het is de betrachting van De Watergroep om drinkwater betaalbaar te houden voor iedereen. Voor 1 000 liter kraanwater betaal je ongeveer vijf euro. Dit is 200 tot 400 keer goedkoper dan flessenwater. Omdat drinkwater ook een schaars goed is, stimuleren we onze klanten om drinkwater zo veel mogelijk te gebruiken. Indien mogelijk kunnen ze maximaal inzetten op het waterhergebruik door bijvoorbeeld toiletten aan te sluiten op regenwater. Een gezin in Vlaanderen heeft een gemiddeld kraanwaterverbruik van 73 m³ per jaar”

In 2016 hebben alle Vlaamse drinkwaterbedrijven voor het eerst een tariefplan met een tariefpad voor de daaropvolgende zes jaar ingediend bij de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). “Elk waterbedrijf maakt een plan op en houdt daarin rekening met de kosten voor de productie en levering van drinkwater”, vertelt Goossens. “Indien het waterbedrijf een prijsstijging bovenop de indexatie wil doorvoeren, dan moet dit dus eerst goedgekeurd worden door de VMM. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden voor onze klanten, maar vaak kunnen we ook niet anders.”