Na de overstromingen in juli was de ravage in vele huizen enorm. ©Liam Witdouck

Slachtoffers van overstromingen in juli moeten geduld hebben

De overstromingen die ons land in juli troffen waren ongezien. Voor vele mensen in het oosten van het land liep de schade op tot tientallen duizenden euro. Maanden na de ramp is die schade nog altijd te zien. Nochtans doneerden Belgen massaal geld om de slachtoffers te steunen. Dit gebeurde onder andere via het Rode Kruis (Croix-Rouge de Belgique). Maar wat gebeurt er met het gedoneerde geld?

“De beste hulp was die van de Vlaamse vrijwilligers”, zegt Vanessa Antoine, inwoonster van Pepinster. Ook zij was slachtoffer van de overstromingen. De schade aan haar huis loopt op tot 300.000 euro. Vanessa kan genoeg hulp gebruiken, maar kreeg die voorlopig enkel van vrijwilligers. “We zien nog wekelijks mensen uit het hele land naar Pepinster komen om te helpen renoveren.”

Kritiek

Vanessa kreeg voorlopig nog geen hulp van het Rode Kruis: “Het is maar goed dat burgers ons voedsel en water brachten, want als we op het Rode Kruis moesten wachten, waren we omgekomen van honger en dorst.” Volgens Vanessa krijgen enkel mensen met een precair inkomen steun van het Rode Kruis en de overheid. De middenklasse wordt echter compleet genegeerd. “Op de televisie beloven de ministers veel, maar ze vergeten te vermelden dat er discriminatie is tussen de slachtoffers”, aldus Vanessa Antoine die niet te spreken is over hoe de overheid en het Rode Kruis de situatie regelden.

Rode Kruis

Het Rode Kruis-Vlaanderen en het Croix-Rouge de Belgique (CRB) krijgen veel kritiek van de slachtoffers. “Na de ramp in Wallonië hebben we samen met het CRB heel snel een solidariteitsactie opgezet”, aldus Jan Poté, woordvoerder van het Rode Kruis-Vlaanderen. Het was een actie die bestond uit twee delen: “We openden een nationaal rekeningnummer 2525 waarop mensen giften konden storten. Daarnaast openden we een website waar mensen zich als vrijwilliger konden aanmelden, het crisisvrijwilligersplatform.” Nadien was het Rode Kruis-Vlaanderen niet meer verantwoordelijk voor de hulp van de slachtoffers: “De concrete hulpverlening, de organisatie en de implementatie hiervan op het terrein (tot vandaag en waarschijnlijk nog langer) is volledig in de handen van Croix-Rouge de Belgique.”

Het is goed dat burgers ons voedsel en water brachten, want als we op het Rode Kruis moesten wachten, waren we omgekomen van honger en dorst”

Actieplan Croix-Rouge de Belgique

De verantwoordelijkheid voor de hulpverlening ligt op heden dus bij het Franstalige Rode Kruis. “We communiceren altijd onze plannen en acties via onze website”, zegt woordvoerster van het Croix-Rouge de Belgique, Nancy Ferroni. “We ontvingen 40 miljoen euro aan donaties. We hebben een actieplan opgezet tot april 2022 om aan te tonen hoe we dit bedrag zullen gebruiken. In de noodfase hebben we al zeven miljoen euro besteed.”

Het overige geld is onderverdeeld in zeven categorieën: “We trekken twaalf miljoen euro uit om de slachtoffers te helpen in de zwaarst getroffen gemeenten. We zorgen onder andere voor huishoudelijke apparaten voor de getroffenen.” Daarnaast voorziet het CRB elf miljoen euro voor de meest kwetsbare slachtoffers: “Meer dan 10.000 mensen krijgen financiële hulp. Een alleenstaande krijgt 650 euro, per persoon gebonden aan het huishouden komt er nog 195 euro bij.” Daarnaast is er vijf miljoen voorzien voor huisvesting: “Er zijn vijf opvangcentra. Maar er is ook geld voorzien voor de mensen die terug naar huis gaan. We helpen hen om nieuw basismeubilair te kopen.” Er is ook nog altijd voedselhulp, daar is ook vijf miljoen euro voor voorzien. “Er zijn 22 opvangpunten verspreid over het rampgebied. Daar zorgen we voor voeding voor de slachtoffers.” Voor psychologische hulp, logistiek en basishulp is er vier miljoen voorzien. Er gaat ook twee miljoen euro naar de getroffen scholen. “Zo kunnen we de scholen opnieuw uitrusten met apparatuur en kunnen we de leerlingen warme maaltijden en excursies aanbieden.” Een miljoen euro wordt gezien als reserve voor in de winter.

Veel slachtoffers hebben nog geen hulp gekregen, omdat ze niet voldeden aan de vereisten. Het CRB krijgt veel kritiek van deze mensen. “We communiceren alles duidelijk via onze kanalen. Veel meer dan wat er op de site staat, kan ik er niet aan toevoegen”, aldus Nancy Ferroni die de kritiek van vele slachtoffers pareert.

De inwoners van Pepinster en andere getroffen gemeenten zijn niet gelukkig met het CRB. Velen hebben inderdaad nog niet veel steun gezien. Het CRB communiceert wel al zijn plannen. Zo kunnen de slachtoffers weten welke steun ze zullen krijgen. Er is een duidelijk plan en de inwoners zullen moeten wachten. Al is dat niet gemakkelijk natuurlijk. Het gedoneerde geld zal op termijn volledig opgebruikt zijn om de slachtoffers te helpen.