Bron: Unsplash

OCAD zet nieuwe stappen in terrorismebestrijding

Volgens het OCAD zijn er op dit moment 295 bankrekeningen van terroristen bevroren, melden de kranten van de Sudpresse. Naast het bevriezen van financiële middelen is intrekken van identiteit ook een maatregel, maar deze worden iedere zes maanden heroverwogen.

Op basis van cijfers van het coördinatieorgaan van de dreigingsanalyse (OCAD) zijn er tot nu toe 295 bankrekeningen van terroristen bevroren. Dat melden de kranten van Sudpresse. Het bevriezen van financiële middelen is een van de zaken waarmee het OCAD zich bezighoudt, naast het intrekken, ongeldig verklaren en niet vernieuwen van paspoort of identiteitskaart. 29 personen ondervonden de gevolgen al van deze maatregel. Hierdoor kunnen ze niet meer buiten de EU reizen. Het voorbije jaar werden 21 administratieve maatregelen genomen om tegoeden te bevriezen, maar deze maatregelen worden om de zes maanden heroverwogen.

Beter voorkomen dan genezen

Het OCAD verwerkt belangrijke informatie over terrorisme, extremisme en radicalisering en probeert mogelijke maatschappelijke problemen aan te pakken vooraleer ze veiligheidsproblemen worden. Het OCAD beheert ook de gemeenschappelijke gegevensbank GGB. Hierop staan de namen van mogelijk gevaarlijke extremisten en terroristen. Daarnaast voeren ze ook nog punctuele en strategische dreigingsanalyses uit. Zo bepaalt het OCAD het dreigingsniveau, dat momenteel op 2 staat. Zo schetsen ze de mogelijke evoluties op lange termijn.

Deze analyses worden gecoördineerd door de cel Strategie Extremisme (STRAT TER, red.). Deze instantie zorgt ervoor dat alle vormen van extremisme en terrorisme, waaronder religieus en ideologisch terrorisme, op een gelijke manier worden aangepakt. Het OCAD valt onder de voogdij van de ministers van binnenlandse zaken en justitie, Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne. Het wordt gecontroleerd door allerlei instanties zoals het Comité P (controleorgaan van de politie), Comité I (controleorgaan voor de militaire inlichtingendiensten) en het COC (controleorgaan voor politionele informatie).

Tot slot pleit het OCAD ook voor Europese en internationale samenwerking, want terrorisme en extremisme overstijgen de landgrenzen.