De zwaarbewapende grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Bron: Pixabay

Is er vrede op komst tussen Noord- en Zuid-Korea?

Zuid-Korea wil de gesprekken met Noord-Korea terug aanvatten om een formeel einde te maken aan de Koreaanse Oorlog. Noord-Korea reageert enthousiast op het voorstel, maar stelt wel een paar voorwaarden.

De Koreaanse oorlog eindigde in 1953, maar in theorie zijn de twee landen nog steeds in oorlog. Noord-Korea vindt het een interessant en bewonderenswaardig idee om een einde te maken aan de onstabiele toestand op het Koreaanse schiereiland. Kim Yo-Jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un, hekelt de vooroordelen en het vijandig beleid van Zuid-Korea. Volgens de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Ri Thae Song zullen deze gesprekken niet leiden tot de intrekking van het vijandig beleid. In 2018 vonden er al eens gesprekken plaats tussen de twee landen, maar dit leverde niets op. Integendeel, de spanningen liepen verder op toen Noord-Korea enkele raketten lanceerde.

Jarenlange patstelling

De Noord-Koreaanse oorlog begon op 25 juni 1950 met een invasie van Noord-Korea op het zuiden. De oorlog eindigde op 27 juli 1953 met een wapenstilstand zonder winnaar. Er is sindsdien geen vredesverdrag gesloten, waardoor het conflict formeel nog steeds voortduurt. De Koreaanse oorlog wordt beschouwd als een onderdeel van de Koude Oorlog.

Onder gewezen Amerikaans president Donald Trump kwam er schot in de zaak. De Amerikaans-Noord-Koreaanse top vond plaats op 12 juni 2018 in Singapore. Het voornaamste onderwerp was de denuclearisatie van het Koreaans Schiereiland en het opheffen van sancties die tegen Noord-Korea zijn ingesteld. Maar in februari 2019 vielen de gesprekken alweer stil. Huidig Amerikaans president Joe Biden kondigde eerder al aan dat hij altijd bereid is om Noord-Koreaanse vertegenwoordigers te ontmoeten.

Sinds de oorlog staan de legers van Noord- en Zuid-Korea onafgebroken oog in oog tegenover elkaar rond de grens. Er zijn wel voorzichtige pogingen om toenadering te zoeken. Onder andere is er een regeling dat er voor zorgt dat families uit beide landen elkaar weer kunnen zien.

Tot op vandaagvallen er nog altijd slachtoffers. In totaal lieten al meer dan twee miljoen burgers en militairen het leven. Ondanks veel verwoede pogingen is er nog altijd geen vrede tussen beide Koreaanse landen, maar misschien komt daar nu verandering in.