© Roberto Capizzi

Na China dient ook Taiwan aanvraag in om toe te treden tot vrijhandelsakkoord

De elf leden van het vrijhandelsakkoord CPTPP © Michael Plouffe

Na China heeft nu ook Taiwan een aanvraag ingediend om toe te treden tot het CPTPP, een vrijhandelsakkoord van elf landen rond de Stille Oceaan. Het is echter geen sinecure dat de wens van beide landen om toe te treden tot het CPTPP ingewilligd zal worden.

Het vrijhandelsakkoord ging van start in 2018 en is tot op heden een samenwerkingsverbond van elf landen: Australië, Brunei, Canada, Chili, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Singapore en Vietnam.

Waarom willen China en Taiwan toetreden?

Het vrijhandelspact biedt de leden tal van voordelen, de wens van China en Taiwan om toe te treden tot het pact is dan ook geen verrassing. Het CPTPP staat garant voor 13% van het wereldinkomen en biedt economische stabiliteit aan de leden. Zo is er een makkelijke toegang tot elkaars markten en werd er onderling beloofd dat 95% van de invoerheffingen- of tarieven verlagen of verdwijnen. Een lidmaatschap bij het vrijhandelsakkoord zou uiteraard een positieve impuls geven aan de economie van zowel China als Taiwan.

Geen eenvoudig verhaal

Een eenvoudige opdracht zal het evenwel niet worden. Een land kan pas toetreden tot het verbond als alle leden unaniem instemmen met de toetreding. Enerzijds heb je de huidige deelnemende landen, die hun relaties met China en/of Taiwan niet op het spel willen zetten of net in conflict liggen met een van de twee landen.

Japan steunt bijvoorbeeld het verzoek van Taiwan, waardoor het voor Japan moeilijk wordt akkoord te gaan met het Chinees verzoek. De Chinese hoofdstad Peking ligt dan weer in conflict met Australië en Canada.

Anderzijds is het geschil tussen Taiwan en China van groot belang. Als een van beide landen toetreedt tot het vrijhandelsakkoord, betekent dat naar alle waarschijnlijkheid ook dat het andere land geen kans meer maakt op een lidmaatschap. Alle landen moeten immers akkoord gaan met de aanvraag van een land.

De afhandeling van de verzoeken van beide landen zullen overigens nog even op zich moeten laten wachten. Eerder dit jaar diende het Verenigd Koninkrijk reeds een verzoek in. Dat dossier wordt eerst behandeld.

Een bewogen geschiedenis

Het communistische China en het nationalistische Taiwan splitsten zich sinds de val van het Chinese keizerrijk steeds meer van zich af. Vanaf 1950 resulteerde dat in een onveranderd denkbeeld ten opzichte van elkaar. China beschouwt Taiwan slechts als een provincie. Taiwan vindt dan weer dat zij het échte China zijn.
Dat zorgde al voor verschillende militaire conflicten. De Verenigde Staten herkent Taiwan als een van de weinigen als een onafhankelijke staat. De VS staat Taiwan dan ook al sinds 1950 militair bij wanneer eventuele ruzies met China dreigen te escaleren.