Warmste Week 2017 bron : ©wikimedia commons

Na alle kritiek : “Het beste thema op lange termijn voor de bevolking”

De Warmste Week editie 2021 gaat na de vorige “corona-editie” van 2020 dit jaar weer normaal door. Na wat kritiek door de keuze van het thema die niet de Waalse overstromingen zijn, maar een thema die te maken heeft met de jongeren die kampen met problemen en zich niet goed voelen in hun vel. Stéphan Tanganagba spreekt over het thema van dit jaar en zijn eigen ervaringen.

Er kwam heel wat kritiek op de keuze van het thema dit jaar. Veel mensen hadden verwacht dat het eerder naar de zware overstromingen in Wallonië zou gaan, maar ze hebben gekozen voor een meer individualistisch doel voor jongeren. Dat kan voor jongeren zijn die mentale problemen hebben maar ook voor kinderen die in een moeilijke thuissituatie zitten. Stéphan Tanganagba verklaart waarom ze voor dit hebben gekozen: “Het is zeker niet de bedoeling dat het voor individuen is. Het is gericht naar verschillende projecten die de bevolking zelf kan voorstellen. Die verschillende projecten worden dan bekeken door een jury en zo wordt er gestemd welke projecten we zullen kiezen. Het geld die we inzamelen wordt gebruikt voor meerdere projecten.”

Ook wou Stéphan benadrukken dat het niet alleen voor de jongeren is met mentale problemen maar ook jongeren met een beperking en oudere mensen. Zo willen ze ervoor zorgen dat ook voor oudere mensen en jongeren met een beperking alles toegankelijker wordt. “Het beste thema op lange termijn voor de bevolking,” verklaarde Stéphan.

Eigen ervaringen met het thema

Zelf heeft Stéphan het vroeger ook moeilijk gehad. Hij komt van een gezin met een migratieachtergrond en ze hebben het nooit makkelijk gehad. “Ik heb altijd veel harder en meer moeten werken dan andere kinderen in mijn klas omdat we het thuis niet breed hadden,” opent de ambassadeur van De Warmste Week. “Altijd wanneer ik aan het werk was, konden mijn klasgenoten plezier maken en doen wat ze wilden, terwijl ik hard moest werken en dat was voor mij nooit eenvoudig.”