De Lage Kouter in Kortrijk.

Preventieadviseurs: onbekend is onbemind

Preventieadviseurs zijn rotsen in de branding voor middelbare en lagere scholen. Normaal werken ze hard in de achtergrond, maar tegenwoordig stappen ze uit die schaduwrol. Sexy klinkt het niet, maar broodnodig zijn ze wel. De persoonlijke Marc Van Ranst voor iedere school: de preventieadviseur!

De term preventieadviseur doet bij de meeste jongeren geen belletje rinkelen. Zijn dat niet de mensen die drie keer per jaar het brandalarm laten afgaan? Inderdaad, zij zorgen er met dat alarm voor dat je even wordt gevrijwaard van aartsmoeilijke wiskundeoefeningen of ingewikkelde taalconstructies. Dat is echter niet de enige opdracht op de takenlijst van een preventieadviseur. Ik ging een kijkje nemen op de middelbare school de Lage Kouter in Kortrijk en volgde een hele middag de preventiedienst.

“De baseline van onze job is: risico’s op het werk vermijden. Met de nadruk op vermijden”, begint Dag Geeraert, hoofd van de preventiedienst. “Dat gaat werkelijk over elk aspect van onze school. De veiligheid van de gebouwen, het correct bedienen van machines, branddetectie, maar bijvoorbeeld ook ergonomie. Daarnaast staan wij ook in voor het psychosociaal welzijn van de leerkrachten en leerlingen. Het luik arbeidshygiëne valt ook onder onze verantwoordelijkheid. De laatste tijd is dat wel een stevig luik geworden”, lacht Dag.

Handen ontsmetten, afstand houden en mondmaskers dragen. Het zijn drie gouden regels die we ondertussen allemaal uit het hoofd kennen. Deze inspanningen bleken voor hogescholen en universiteiten echter onvoldoende om de schoolgebouwen open te houden. Lagere en middelbare scholen daarentegen mochten wel, gedeeltelijk, open blijven. Dat heeft volgens Dag een simpele verklaring. “Hogescholen en universiteiten zijn niet aangesloten bij een bepaalde onderwijskoepel. Dat betekent dat ze van een zekere vrijheid genieten en zelf een risicoanalyse mogen voorleggen. Als daaruit blijkt dat een sluiting aan de orde is, mogen ze dat zelfstandig beslissen. Voor lagere en middelbare scholen zit de vork anders in de steel. De meeste scholen vallen onder de koepel van het Katholieke Onderwijs Vlaanderen. Dat is een organisatie die heel wat invloed heeft op de politiek. Ze lobbyen dan ook vaak om versoepelingen bij hun scholen wel toe te staan.”

De preventieadviseurs moeten uiteraard ook nog hun andere taken uitvoeren.

Lagere en middelbare scholen worden vaak van bovenaf geïnformeerd en gestuurd. “Wij hebben drie organisaties die ons helpen in de strijd tegen het coronavirus. Zoals ik daarnet vermeldde hebben we aan de ene kant het Katholieke Onderwijs Vlaanderen, maar daarnaast krijgen we ook steun van het Ministerie van Onderwijs en van verschillende vakorganisaties. Die vakorganisaties tekenen per sector een plan uit om veilig te werken. Bijvoorbeeld: voor onze studenten Grootkeuken bekijken we wat de maatregelen zijn die Horeca Vlaanderen voorschrijft. Uiteraard passen we die maatregelen toe binnen onze school. We hebben ook vanuit ons eigen team stappen ondernomen om het virus tegen te houden. Wij zorgen dat iedereen een chirurgisch mondmasker kan gebruiken en we ontsmetten alle high-touch apparaten na iedere les. ”, vertelt Dag.  

Zoals de baseline het zo mooi omschrijft: preventieadviseurs willen elk risico op de werkvloer vermijden. Een pandemie waarbij elk contact een bepaald risico inhoudt, is dan ook het Walhalla van elke preventieadviseur. “Toen de eerste golf in ons land uitbrak was mijn tijd voor twee derden gevuld met het uitstippelen van plannen om corona te bestrijden. Ondertussen zijn heel wat van die plannen in uitvoering gebracht en ben ik nog ‘maar’ een derde van mijn tijd met corona bezig, maar je mag niet vergeten dat het allemaal bijkomstig is op ons normale werk. Wij krijgen geen extra personeel of geld, maar moeten alles doen met de middelen die we hebben. Iedereen moet dus werken voor twee. Voorlopig hebben we het virus toch enige halt kunnen toeroepen. Binnen onze scholengroep zijn amper besmettingen vastgesteld”, besluit hij.

Zoektocht naar brandblussers

Mathieu Verschuere (19) loopt momenteel stage als preventieadviseur. Hij hielp de afgelopen weken volop mee in de bestrijding tegen het virus. “Ik denk dat het voor een stagiair een leerrijke periode is. We hebben heel wat te doen en ik sta meteen met mijn voeten in de werkveld.” Naast corona heeft Mathieu uiteraard ook nog andere taken. Ik volgde hem deze middag en ging mee op pad in de zoektocht naar alle brandblussers in het schoolgebouw.  

Stagiair Mathieu legt uit wat hij allemaal doet.

Als stagiair ben je ook verantwoordelijk voor een eigen project. De student maatschappelijke veiligheid besloot zelf op onderzoek te trekken. “Ik meet telkens de CO2 waarde in een klaslokaal en toets het dan af aan enkele parameters. Elke klas mag, afhankelijk van het aantal leerlingen, maar aan een bepaalde waarde CO2 zitten. Als die bepaalde waarde overschreden wordt, dan moet ik zelf oplossingen bedenken”, besluit Mathieu.