De Vlaamse regeringsvorming: hoe zit dat ook alweer?

De onderhandelingen tussen de Vlaamse partijen N-VA, CD&V en Open Vld zijn vannacht op niets uitgedraaid. Vandaag wordt er een tweede poging ondernomen om een nieuwe Vlaamse regering te vormen. Maar hoe zit die regeringsvorming ook weer in elkaar?

Bij de Vlaamse regeringsvorming werd er in de nacht van donderdag op vrijdag onderhandeld tot drie uur ’s nachts, maar dat leverde niets op. Er werd voorspeld dat er op donderdag al een Vlaamse regering zou zijn gevormd, maar vandaag moet er dus nog onderhandeld worden. Een groot struikelpunt bij die onderhandelingen is de begroting. Er wordt beweerd dat de toekomstige regering rekent op een begrotingsevenwicht in 2024, het jaar dat de ambtstermijn van de regering op zijn einde loopt.

Hoe wil de regering de begroting in evenwicht brengen?

Er is nog volop discussie over hoe ze die begroting in evenwicht zullen krijgen. Er wordt werk gemaakt van een “jobkorting“, waardoor het fiscaal interessanter is om aan een job te geraken. Mensen met een lager loon zullen in principe minder belastingen moeten betalen en de financiële kloof tussen werken en een uitkering krijgen, moet groter worden. Op die manier wil de toekomstige regering naar een tewerkstellingsgraad van 80 procent. De gemeenschapsdienst voor werklozen is ook een idee en er wordt volop geïnvesteerd in de digitalisering van de Vlaamse overheid.

De woonbonus zal naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen. Dat is een bonus die je krijgt als je een lening afsluit om een huis af te betalen. Er zou ook een vriendenerfenis komen. Dat zal ervoor zorgen dat vrienden van een overledene minder belastingen moeten betalen op de erfenis van de persoon in kwestie.

Integratie speelt ook een belangrijke rol in de onderhandelingen. De toekomstige regering wil zorgen voor meer sociale voordelen voor nieuwkomers. Die zouden bestaan uit sociale woningen, kinderbijslag en een zorgverzekering. Om dat te compenseren moeten die nieuwkomers dan wel inburgeringscursussen volgen. De kosten daarvoor worden verlaagd. De regering wil dus duidelijk een inspanning doen voor nieuwe inwoners, maar zij moeten dus ook een inspanning doen voor de regering en voor het land. N-VA, die met Jan Jambon de minister-president zal afvaardigen,  wil de nadruk leggen op dat thema.

Stroeve regeringsvorming

De toekomstige Vlaamse regering zou bestaan uit vier ministers van N-VA, twee ministers van Open VLD en twee ministers van CD&V. N-VA krijgt met Jan Jambon ook de minister-president.

De onderhandelingen liepen nog niet van een leien dakje: Vlaams Belang (die buiten de Vlaamse regering valt) legde al druk op formateur Jambon en er was vanochtend even een online discussie tussen Theo Francken (N-VA) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) op Twitter.

Vrijdagochtend kwamen er met Gwendolyn Rutten en Bart Somers al twee leden van Open VLD bij Jambon. Vanmiddag komt CD&V nog langs. Daarna komen de drie partijen (Open Vld, CD&V en N-VA) nog eens samen en de bedoeling van die samenkomst is om vandaag nog een Vlaamse regering te vormen.