copyright @pixabay

Psychologen twijfelen aan terugbetalingssysteem

In april 2019 maakte minister van Volksgezondheid Maggie De Block 22 miljoen euro vrij voor volwassenen met psychische problemen. De kostprijs van een psycholoog zou zo drastisch dalen. Met een voorschrift van de huisdokter of de psychiater kan de patient genieten van een terugbetaling. Het systeem komt er omdat de kostprijs vaak een drempel vormt om professionele hulp te zoeken. Toch weigeren veel psychologen deze maatregel in te voeren.

De federale overheid trekt 22 miljoen euro uit voor het nieuwe terugbetalingssysteem, helaas blijft 75 procent van dat bedrag liggen. Bij dit systeem zouden psychologen vergoed worden zodat mensen met psychische problemen minder moeten betalen. Het aantal sessies die de patiënt zou krijgen is ook beperkt. Zoals verwacht is het aantal psychologen die in het systeem stappen klein.

“Je bouwt een band op met de mensen en je kan niet zomaar zeggen: “salut en kost.”

Ann De Schepper, psycholoog uit Kortrijk, is een van de psychologen die niet aangesloten is bij het nieuwe terugbetalingssysteem. “Ik vind het onverstaanbaar dat het aantal sessies wordt beperkt. Het is belangrijk om de patiënt zo lang als nodig bij te staan. Niet elke persoon kan in dezelfde beperkte tijd geholpen worden. Je bouwt een band op met de mensen en je kan ze niet zomaar afwimpelen.”