©Pixabay

Begroting zorgt voor knoop in Vlaamse onderhandelingen – maar wat is de “begroting”?

De Vlaamse regeringsleiders zijn de laatste dagen druk bezig met onderhandelen, met de verwachte meningsverschillen. Een van de lastigste onderwerpen is de begroting, maar wat is dit precies?

De begroting is volgens Van Dale een “voorlopige berekening van inkomsten en uitgaven voor het komende jaar.” Dit betekent dus de beslissingen waar het geld gaat, en hoe groot de verdelingen zijn. In de Vlaamse regering gebeurt dit op jaarbasis: elk jaar worden de verwachte en gewenste inkomsten en uitgaven opgelijst. Eventueel kunnen er in het voorjaar nog aanpassingen komen. Dit wordt gedaan tijdens een begrotingscontrole.

Het proces bestaat uit verschillende delen. Eerst wordt afgesproken waar de financiën naartoe vloeien , en uiteindelijk keurt de minister van Begroting dit in overeenkomst met het parlement goed. Deze bespreekt het daarna met de ministers van de desbetreffende afdelingen. Een keer dat dit achter de rug is, zit de Vlaamse regering samen om de verschillende allocaties goed te keuren. Deze aparte deelbegrotingen worden dan besproken met de bevoegde commissies. Hierna kan de regering nog eens samenkomen om de afspraken goed te keuren en een decreet af te sluiten.

Maar waarom is de begroting zo een struikelblok tijdens onderhandelingen? De partijen hebben elk hun prioriteiten waar het overheidsgeld naartoe moet vloeien. Zo wilt N-VA bijvoorbeeld investeren in de “Vlaamse canon”, iets waar de andere partijen geen nood aan hebben. Wanneer de sp.a dan weer meer financiën beschikbaar wilt stellen voor arbeidersrechten, druist dit in tegen de doelstellingen van Open Vld. Deze situaties zijn de reden waarom de begroting telkens voor veel onenigheid zorgt, en waarom het tot meerdere maanden kan duren eer er een consensus bereikt wordt. Wanneer de begroting niet op tijd af is wordt er overgeschakeld op voorlopige twaalfden. Dat is een vervangsysteem waar het budget verdeeld wordt volgens de vorige begroting tot er een nieuwe is.