“Het is belangrijk dat we als voetbalfederatie ook iets kunnen betekenen voor vluchtelingen”

“Het is belangrijk dat we als voetbalfederatie ook iets kunnen betekenen voor vluchtelingen”

‘Iedereen op het veld’, dat is de naam van het project dat de Belgische voetbalbond samen met enkele andere Belgische organisaties heeft opgericht. Hedeli Sassi, de verantwoordelijke van het project, geeft wat meer uitleg.

‘Iedereen op het veld’ is een project van de Belgische Voetbalbond, Voetbal Vlaanderen, ACFS (Waalse compartiment van de Voetbalbond) en de Pro League. Deze vier partijen proberen in samenwerking met een veertigtal amateurclubs migranten zo goed mogelijk te integreren in België d.m.v voetbal. Het project is opgestart op 27 maart 2017 en is in die twee jaar dus al enorm gegroeid: “Het eerste jaar (eind 2017 dus) sloten we af met een 20-tal pilotenclubs (zo heten de clubs die deelnemen) en nu zitten we al over de 40 clubs. Het project kent dus wel succes.

“Het is eigenlijk allemaal begonnen met vragen van enkele amateurclubs”, zegt Hedeli Sassi, lid van de Voetbalbond en een van de initiatiefnemers van het project. “Zij wilden wat meer duidelijkheid over hoe de verzekering rond spelers loopt en hoe ze nieuwe spelers moeten aansluiten. We zijn eigenlijk gestart uit die twee invalshoeken en later hebben we dan beslist om in samenwerking met de al eerder genoemde organisaties een voorstel op tafel te leggen bij Fedasil (federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers). Die subsidiëren ons nu al twee jaar, dus dat is een teken dat ze het appreciëren. De UEFA heeft ons initiatief opgemerkt en subsidieert ons project nu ook. Dat wil dus wel zeggen dat we goed werk leveren. Als voetbalfederatie willen we eigenlijk ook wel iets betekenen voor de vluchtelingen.”

Verschillende doelen bij het project

De voetbalbond heeft eigenlijk verschillende belangen bij dit project: “We willen een verandering creëren bij amateurclubs, bij de omgeving rond de clubs. Het is ook altijd mooi dat diverse culturen elkaar ontmoeten. Ze leren elkaar kennen en dat kan ervoor zorgen dat er minder vooroordelen zijn tegenover mensen met een andere etniciteit. De beelden die over moslims en Marokkanen op televisie getoond worden, schrikken sommige mensen wel wat af. Dat willen we veranderen d.m.v dit project”, zegt Hedeli Sassi.

Het mag dan wel een sportfederatie zijn, voor de Voetbalbond is het sportieve aspect niet het belangrijkste: “Voor ons is het geen objectief om ervoor te zorgen dat enkele migranten het maken in de topsport. Het is eerst en vooral de bedoeling om ervoor te zorgen dat de migranten vrije tijd krijgen van de voetbalbond, dat ze zich kunnen amuseren en integreren.”

“Ik ben al dikwijls gevraagd geweest van migranten of zij zich kunnen ontwikkelen tot professioneel voetballer. Maar ze krijgen van mij altijd hetzelfde antwoord: eerst de attitude ontwikkelen en dan zien we nog wel. Als ze zich toch willen aansluiten bij een of andere (amateur)club, dan best bij het dichtstbijzijnde dorp/club. Dat is belangrijk want die mensen hebben niet altijd de middelen om ver te reizen (Ze hebben geen auto, heel misschien een fiets). Het is belangrijker om eerst deel te nemen dan direct hoog te mikken. Voetbal is een mooie sport en het is leuk dat we die vluchtelingen ook het plezier van voetballen kunnen meegeven.”

Sinds 2017 organiseert de Voetbalbond ook elk jaar een gelijknamig voetbaltornooi, waar ook zo’n veertigtal teams aan deelnemen. Het tornooi werd al tot twee keer toe georganiseerd op Linkeroever in Antwerpen. De jongste editie vond plaats op 20 juni, Wereldvluchtelingendag. Net als het project is dit tornooi populairder aan het worden. Beide projecten gaan een mooie toekomst tegemoet.