Aantal werkzoekende schoolverlaters daalt voor vijfde jaar op rij

Leerlingen die in hun laatste jaar van het secundair onderwijs zitten denken maar beter nog snel even na welke richting ze volgend jaar willen volgen in het hoger onderwijs. Niet elke job heeft namelijk even snel kans op werk, dat blijkt uit een nieuwe studie van de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling VDAB.

Eerst en vooral het goede nieuws. Het percentage schoolverlaters dat na een jaar nog altijd geen job heeft, daalt jaar na jaar. Dit jaar stond de teller op 8,9 procent, ofwel 6.500 studenten, zo staat te lezen in het rapport van de VDAB. Voornaamste reden hiervoor is de economische groei van de voorbije jaren. Sinds de economische crisis is onze arbeidsmarkt zo goed als hersteld en daar profiteren de schoolverlaters maximaal van.

Zoals te verwachten is, scoren vooral jongeren met een hoger diploma goed. Een kleine 3,3 procent van de masters is na een jaar nog werkzoekend. De cijfers van professionele bachelors zijn nagenoeg gelijk (3,7 procent). De zorgwetenschappen scoren het best op de arbeidsmarkt. Daaronder vallen bijvoorbeeld geneeskunde of revalidatiewetenschappen. Ook voor de studenten in een STEM-richting (biotechnici, toegepaste wetenschappen,…) ziet het er goed uit.

Meer ongekwalificeerde jongeren

Minder goed vergaat het de studenten van de audiovisuele kunsten, communicatie en journalistiek, al zijn deze cijfers wel relatief, zeker in vergelijking met jongeren die met een getuigschrift tweede graad secundair onderwijs zich op de arbeidsmarkt begeven. Zij scoren het slechtst in de studie. 27,6 procent van hen is na een jaar nog op zoek naar werk. Positief is wel dat ook dat cijfer gedaald is in vergelijking met vorige jaren.

Uit de studie blijkt dat er wel meer en meer van die ongekwalificeerde jongeren zijn. In vijf jaar is dat aantal met bijna anderhalve procent gestegen. Een alternatief voor hen is Leertijd, een combinatie van leren en werken. Ook een specialisatiejaar is een grote troef op de arbeidsmarkt voor leerlingen met een technisch diploma.

Wil je nog meer weten over het rapport van de VDAB, dan kan je hieronder het volledige rapport nalezen.