Zilveren jubileum voor de Sint-Michielsbeweging in Kortrijk

Dit weekend zal er in het Sint-Michielshuis in Kortrijk stevig gefeest worden. De Sint-Michielsbeweging bestaat dan dag op dag 25 jaar en dat zullen ze vieren met een pizzabuffet en een optreden van de Belgische popgroep Trinity. 

In 1993 richtte Noël Bonte, die overleed in 2016, samen met Geert Goethals de organisatie op in Kortrijk. Het doel was om jongeren via het christendom samen te brengen en hen te engageren in bijvoorbeeld voedselbedelingen. Door de jaren heen zagen ze wel jongeren de organisatie verlaten, maar toch blijven ze een vrij groot ledenbestand behouden. “We kunnen ons in stand houden door mond-tot-mondreclame. De jongeren spreken met elkaar over onze beweging en ze nemen vaak nieuwe leden mee. Zo kunnen we blijven groeien”, zegt Tine De Leeuw, algemeen coördinator van de Sint-Michielsbeweging.

Door zijn populariteit breidde het Sint-Michielshuis uit naar de rest van Vlaanderen. Zo kwam er ook een werking in onder meer Leuven, Gent en Brugge. “Onze doelstelling blijft om jongeren bij elkaar te brengen door middel van het christelijk geloof”, gaat Tine De Leeuw verder, “We proberen dit op zo veel mogelijk locaties te doen. Enkel in Antwerpen en Limburg zijn we niet actief omwille van gelijkaardige organisaties als de onze.”

Morgen zal het feest in het Kortrijkse Sint-Michielshuis niet alleen in het teken staan van het 25-jarig bestaan, maar ook in het teken van mede-oprichter Noël Bonte die in 2016 overleed. Er zal daarom ook begonnen worden met een herdenkingsmoment. Nadien kunnen de jongeren smullen van een pizzabuffet en is er een optreden van Trinity.