Jagers hebben varkentje te wassen

De Afrikaanse varkenspest in het zuiden van de provincie Luxemburg is mogelijk een gevolg van malafide jagers. Oost-Europese varkens- en everzwijnenkwekerijen exporteren illegaal wild naar West-Europa. Ik sprak met Hendrik H. , voorzitter van een Vlaams jachtgezelschap en natuurliefhebber. 

 

Zou de Afrikaanse varkenspest een gevolg kunnen zijn van illegale wilduitzet?

“Het is zeer goed mogelijk dat er varkens en zwijnen uitgezet worden in het zuiden van het land. Polen, Hongarije en Slowakije zijn enkele landen waar de grootste varkenskwekerijen gevestigd zijn. In Oost-Europa zijn de controles op varkenspest en andere ziektes bij dieren nog altijd soepel. Ik vermoed dus inderdaad dat de varkenspest een gevolg kan zijn van illegale wilduitzet, maar ik durf niks bevestigen.”

Zijn er nog voorvallen in België of Vlaanderen waar u weet van heeft? 

“In 2010 was er in de omgeving van Brugge een plotse stijging in aantal everzwijnen. Het was een onverwachte stijging die veel vragen met zich meebracht. Het is onmogelijk dat het wild zelf de afstand heeft afgelegd naar de omgeving van Brugge. Everzwijnen kunnen gewassen vernietigen of beschadigen. Dit was een groot probleem voor de Brugse boeren. Na enkele drukjachten georganiseerd door de Vlaamse overheid daalde het aantal everzwijnen in de regio snel. Dit kan een bewijs zijn van de illegale wilduitzet.”

Worden er in België controles uitgevoerd op het uitzetten van wild?

“Het wordt niet gecontroleerd want het is illegaal. Het is verboden om zomaar eender welke wildsoort uit te zetten op een niet afgesloten terrein. Bedreigde fazanten mogen uitgezet worden in Vlaanderen en Wallonië onder zeer strenge voorwaarden. Het is verplicht dat de dieren buiten leven zodat ze kunnen verwilderen en de mogelijkheid hebben om in ongebonden omstandigheden zich te kunnen voortplanten.”

(C) Pixabay

Hoe is het mogelijk om zo’n aantallen everzwijnen onopgemerkt uit te zetten in het wild?

“Het schieten van wild is slechts een klein aspect van de jacht. Dag in dag uit ben je bezig met het onderhoud van de terreinen waarop gejaagd kan worden. De jacht neemt veel tijd en werk in beslag, maar echte jagers zijn natuurliefhebbers en hebben daar geen problemen mee. Jammer genoeg zijn er ook jagers die geen tijd en moeite investeren in hun hobby. Everzwijnen uit Oost-Europa zijn aantrekkelijk bij rijke jagers die een jachtpartij willen organiseren. Ik kan me niet inbeelden dat een jachtgezelschap zich bezighoudt met deze malafide praktijken. Het zijn individuelen die willen pronken met hun wildbestand, zonder er een dag voor te werken.”

Gebeurt dit al langer dan vandaag? 

“Het fenomeen bestaat al jaren in Frankrijk. Daar wordt wild uitgezet op afgesloten terreinen, wat legaal is. Het punt is dat het uitgezette dier niet de mogelijkheid krijgt om zich te verplaatsen naar andere gebieden waar geen controle is. Op die manier wordt het risico op het verspreiden van de Afrikaanse varkenspest geminimaliseerd.”

Waarom achten die malafide jagers zo’n massale import nodig?

“In Nederland zijn er jachtorganisaties die ondertussen sterk gecommercialiseerd zijn. Een jachtpartij kost bij sommige gezelschappen tot 3000 euro. Die jachtorganisaties verdienen veel geld als je weet dat er gemiddeld 30 jagers deelnemen aan een jachtpartij. De moeilijkheid zit hem in het feit dat er genoeg wild moet zijn om te schieten, en met zo’n aanbod aan jagers is dit moeilijk. Er wordt geen rekening gehouden met het reeds aanwezige wildbestand. Deze jagers hebben duidelijk geen respect voor natuur en wild.”