(C) Pixabay

Varkenspest: schadelijk voor onze gezondheid en economie?

De varkenspest is al geruime tijd in ons land, maar bleef voorlopig nog beperkt tot de Ardennen. Kan dit virus op lange termijn grote gevolgen hebben voor de gezondheid en de economie in België?

Op 13 september 2018 zijn in de provincie Luxemburg twee gevallen van de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen vastgesteld. De varkenspest is voor het eerst sinds 30 jaar weer in het land. Meteen bevestigt Federaal Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) dat er verschillende varkensbedrijven in de buurt nauwkeurig opgevolgd moeten worden. Als het virus overslaat naar varkensbedrijven betekent dat een groot probleem voor de sector. In de besmette zones is jagen verboden en wandelaars moeten op de paden blijven. Ducarme waarschuwt wel dat de uitbraak grote economische gevolgen kan hebben als de ziekte doorstroomt richting veebedrijven in Wallonië en Vlaanderen.

Amper drie dagen later worden er al drie nieuwe kadavers die het virus dragen gevonden in de bossen rond Luxemburg. Er wordt meteen een zone van 63.000 hectare bossen afgesloten, wandelaars mogen deze gebieden niet meer betreden. Alleen experten die de dieren onderzoeken mogen het gebied nog binnengaan. René Collin, de Waalse Minister van Landbouw, beschuldigt toeristen van het verspreiden van de ziekte.

Onduidelijkheid bij toeristen

Op 18 september stelt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een coördinator aan in de strijd tegen de varkenspest. Het doel van de FAVV is om de ziekte zo snel mogelijk uit te roeien. Ondertussen heerst er verwarring bij toeristen in Luxemburg. Ze weten soms niet dat er een afgebakende zone is die ze niet mogen betreden of men weet niet waar deze zone zich bevindt.

Minister Ducarme kondigt op 24 september af dat alle besmette varkens geslacht moeten worden. Vandaag staat de teller al op achttien besmette dieren in de afgebakende zone. Ook zullen er preventief 4000 varkens van veehouders in de zone geëuthanaseerd worden.

Varkenspest weghouden uit stallen

Volgens Stijn De Roo (provinciaal secretaris Boerenbond) is er geen reden tot paniek: “Veehouders zijn niet bang dat de ziekte hun stallen zal binnendringen.” Omdat de ziekte momenteel bij wilde everzwijnen in Zuid- Luxemburg vastgesteld is, moeten de Vlaamse veehouders zich nog geen zorgen maken. “Het hoofddoel is er alles aan te doen om de varkenspest weg te houden van de stallen”, aldus De Roo.

Er zijn momenteel dertien landen die geen Belgisch varkensvlees meer willen importeren, maar dat heeft volgens De Roo weinig impact op de economie. De meeste inkomsten uit de varkensindustrie komen van Europese landen. De landen die geen vlees meer importeren, zijn vooral landen uit andere continenten dan Europa.