“Kortrijkse jeugd heeft wel een politieke mening”

Het Kortrijkse stadsbestuur zendt 1580 zestien- en zeventienjarigen een oproep om hun stem uit te brengen over de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Ze willen met dit project de nog niet stemgerechtigde jongeren inspraak geven in de politiek.

Voor de ouders aan de beurt zijn krijgen heel wat Kortrijkse jongeren de kans om hun stem uit te brengen. Maar liefst 1580 zestien- en zeventienjarigen worden bevraagd over hun politieke voorkeur. Deze worden niet meegeteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, maar zullen gebruikt worden om af te tasten hoe de Kortrijkse scholieren de toekomst zien.

We spraken Bert Herrewyn, schepen van jeugd voor sp.a in Kortrijk. Hij vindt het belangrijk dat er geluisterd wordt naar de Kortrijkse scholieren. “Onze partij in de meerderheid gaf het idee voor dit stemmen16plus-concept. We weten dat die jongeren ook al een duidelijke mening hebben. Het is daarnaast ook een goede les in democratie voor jongeren. Zo willen we hen leren discussiëren over wat zij belangrijk vinden in onze stad en welke partijen voor hen het meest interessant zijn.”

Niet iedereen wil stemmen

 De meningen van de leerlingen omtrent dit nieuwe stemrecht is verdeeld. Het nieuws bereikte enkele politiek-enthousiaste leerlingen die geloven dat dit stemmen16plus een absolute meerwaarde is. “Het zou fijn zijn moesten wij als scholieren een politiek stemrecht krijgen. Al is het geen evidentie en denk ik dat we meer informatie zouden moeten krijgen over politiek op school,” aldus Lucas Van Asch, leerling uit het zesde middelbaar aan het RHIZO te Kortrijk.

Toch zijn de meeste scholieren best tevreden met het huidig bestuur en zien ze dit stemrecht niet als meerwaarde. Mochten ze dan toch enkele dingen kunnen veranderen dan zouden ze meer openbare plaatsen en aangelegenheden voor jongeren willen. Al is de teneur bij de jongeren positief over het huidige stadsbeleid.

Ella Stoepker, leerlinge uit het vijfde middelbaar aan het RHIZO, zou graag zien dat het stadsbestuur meer inzet op openbare ruimte en integratie. “Hopelijk kunnen we evolueren naar een multiculturele samenleving waar er geen gescheiden plaatsen meer zijn voor verschillende culturen. Allen samen in een verenigd en jongerenvriendelijk Kortrijk”.

“Zestien- en zeventienjarige jongeren zijn vaak nog vrij extreem in hun gedachten.”

“Als leerkrachten sta je altijd tussen de jongeren en vinden wij het een goede zaak dat zij dan ook een stem krijgen in Kortrijk. Toch lijkt het me geen goed idee om deze stemmen te laten meetellen in de verkiezingen. Zestien- en zeventienjarige jongeren zijn vaak nog vrij extreem in hun gedachten. Er moet zeker naar geluisterd worden, maar naar mijn inzien niet worden meegeteld”, aldus Wouter Baert, leerkracht Frans aan het RHIZO.